کودک همسری

دخترها فریاد نمی زنند بلکه به دنبال حل مسئله هستند!
3 - تیر - 1399
دخترها فریاد نمی زنند بلکه به دنبال حل مسئله هستند!

مهمترین اختلاف در مکتب اسلام و فمینیسم مربوط به تفاوت یا عدم تفاوت جنسیتی در حقوق زنان و دختران است. ریشه­‌ی این اختلاف که در مبانی وجودشناسی و معرفت­‌شناسی هر دو مکتب آشکار شده ناشی از این امر است که ...