کوکلاکس

اطلاعات جعلی و دغل بازی رسانه‌ای چه تفاوتی با هم دارند؟
18 - اردیبهشت - 1400
اطلاعات جعلی و دغل بازی رسانه‌ای چه تفاوتی با هم دارند؟

مرور حجم عظیم اطلاعاتی که در فضای آنلاین تولید و به اشتراک گذاشته می‌شود حتی برای اهل فن کار چالش آوری است. حتی حرف زدن درباره این چشم انداز مدام در حال تغییر که در آن اصطلاحاتی چون «اطلاعات جعلی»، «اطلاعات ...