گريه سياسى

ظرفیت‌های جهانی پیام عاشورا از سه منظر
19 - مرداد - 1400
ظرفیت‌های جهانی پیام عاشورا از سه منظر

اشاره شیعه را ظرفیت‏‌های بی‏کران و بی ‏پایان در جهان معاصر و جهان آینده است. لیک آنچه در این وجیزه به آن اشاره می‏‌رود و تأکید می‏‌شود ترسیم ابعاد جهانی قیام سرور آزادگان جهان حضرت سیدالشهداء اباعبدالله الحسین می‏‌باشد. به نظر ...