یاسین سرمیلی

اوکراین و خلاء قوام السلطنه
8 - اسفند - 1400
به بهانه تحولات اوکراین؛
اوکراین و خلاء قوام السلطنه

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛ در فوریه سال 2013 اعتراضات عمومی به دولت ویکتور یانوکوویچ که حامی سیاست‌های روسیه بود، آغاز شد و در نهایت به سقوط دولت و روی کار آمدن دولتی غرب‌گرا منتج شد. مردم اوکراین که ذاتاً ...