۳۰ خرداد

خط شورش ۳۰ خرداد
۳۱ - خرداد - ۱۳۹۹
خط شورش ۳۰ خرداد

مقطع تاریخی 30خرداد1360، پس از گذشت بیش از 39 سال از وقوع آن، هنوز محل بحث و گفت‌وگو میان بسیاری از صاحب‌نظران و تحلیلگران مسائل سیاسی ایران است؛ اینکه چرا گروهی که خود را نیروی انقلابی می‌دانستند به‌سرعت در برابر ...