عقل انقلاب؛

امام راحل؛ خارج از تقلید غرب و شرق

تمسک به حبل الله المتین و سیره ائمه معصومین (ع)، عناصر و شالوده‌های مدیریتی همه جانبه و فراگیر امام بود که در بحران‌ها و تهدیدهای بزرگ، با هوشمندی و پشتیبانی مردم متدین موفق به اداره این بحران‌ها می‌شدند.

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛‌ نگرش نوین به معادلات و اجتماعی جهان، امروز متعلق به فیلسوفی الهی عارفی ربانی، فقیهی اصولی و مرجع تقلید مردم و در عین حال رهبری شجاع و قاطع، ساده زیست و مردم شناس با بنیان‌گذار جمهوری اسلامی امام‌خمینی (ره) است؛ شخصیتی جامع و کامل که هیچ‌کس به‌اندازه او در این قرن اخیر تأثیرگذار نبوده است.

امام‌خمینی (ره) سرشار از استعداد، شایستگی‌ها و موهبت‌های بی‌کران الهی در فراگیری بسیاری از معارف و علوم اسلامی بودند؛ به‌تعبیری جامعیت علمی کلامی، فلسفی و عرفانی یک سوء و مجتهدی برجسته در فقه و اصول از سوی دیگر، به وی جامعیتی خاص بخشیده‌بود. ویژگی‌های فردی، اجتماعی، سیاسی و عرفانی حضرت روح الله او را به‌عنوان رهبری ممتاز و بی‌نظیر که تربیت و تزکیه را مقدم بر تعلیم و آموزش می‌دید به جهانیان معرفی کرد.

اندیشه‌ای برخاسته از دین که مبتنی بر اصول مستحکمی نظیر جهان‌بینی توحیدی، اتصال به وحی الهی و سنت و سیره معصومین (ع)، پیوند دین و سیاست، اجتهاد، عقلانیت دینی، توجه به مقتضیات زمان و مکان و لزوم تأمین مصالح جامعه اسلامی و سایر مؤلفه‌های فقه غنی اسلامی بود، سیره سیاسی امام را حل را شکل داده‌بود خلاف بسیاری از سیاستمداران جهان باور عمیق و آگاهانه و خردمندانه حضرت روح الله به اسلام، سبب شده بود تا در مبارزات مقلد اندیشه‌ها و روش‌های سیاسی غرب و شرق نباشد و با اعتماد و اتکا به پروردگار، حس خودباوری را به مردم ایران انتقال کند.

تمسک به حبل الله المتین و سیره ائمه معصومین (ع)، عناصر و شالوده‌های مدیریتی همه جانبه و فراگیر امام بود که در بحران‌ها و تهدیدهای بزرگ، با هوشمندی و پشتیبانی مردم متدین موفق به اداره این بحران‌ها می‌شدند.

از صفات بارز امام‌خمینی فهم دقیق از جبهه مقابل و دشمنان اسلام بود فراست و تیزهوشی وی در شناخت چهره‌ها و موقعیت‌ها تشخیص و عکس العمل‌های لازم، شگردهای دشمنان و ترفندهای مختلف آنان سهم به سزایی در ایجاد حس خودباوری و ایستادگی در امت اسلامی ایفا کرد. امام به‌عنوان یک متفکر اسلامی، یک مجتهد و فقیه و در عین حال عارف و فیلسوف در دوران ده ساله حیات سیاسی _ اجتماعی خود همیشه ابتکار عمل را با شناخت دقیق از جریان‌های مختلف داخلی و خارجی در دست داشت که دشمنان انقلاب اسلامی را مبهوت و سردرگم کرده بود.

جامعیت علمی و ویژگی‌های فردی، اجتماعی و سیاسی امام‌خمینی (ره) از وی رهبری فرهمند ساخته‌بود که موفق شد با دم گرم و مسیحایی خود جهان اسلام را جانی دیگر بخشد. امام با احیای مجدد معنویت در جهان معاصر، تأکید بر ابعاد مختلف وجودی انسان و لزوم سامان‌یابی زندگی سیاسی و اجتماعی بر اساس فطرت بشری کوشید و تا هویت انسانی را احیا کند و انسان‌ها را با واقعیت وجود خویش آشنا سازد. در واقع همین اندیشه‌ها و آرمان‌های وجودی بود که سبب شد قلب‌های بسیاری مجذوب او شوند.

*دانیال بصیر، سردبیر فکرت

لینک کوتاه مطلب : https://fekrat.net/?p=14587