معرفی کتاب حقوق سیاسی و اجتماعی زنان قبل و بعد از انقلاب

کتاب «حقوق سیاسی – اجتماعی زنان قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران» نوشته حسن طغرانگار است. پس از وقوع انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی، حقوق زنان در چارچوب ارزش های دینی و انقلابی مطرح شد. وجوه فرهنگ و ارزش های اسلامی، ملی و بومی از سویی و طرح دیدگاه های فمینیستی و متعارض طرف دار تساوی حقوق زن و مرد و رهایی زنان از سوی دیگر، عرصه ای برای بروز دیدگاه های مختلف و متعارض را فراهم نمود. دیدگاه های مختلف و متعارض در باب حقوق زنان مساله ای است که حسن طغرانگار در کتاب «حقوق سیاسی ـ اجتماعی زنان قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران» به آن پرداخته است. این پادکست به صورت اختصاصی در رسانه «فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی» تولید شده است.

لینک کوتاه مطلب : https://fekrat.net/?p=7485