نگاهی به کتاب «الحیاة»

«الحیاة» مجموعه ایست دایرة المعارف گونه و منعکس کننده یک نظام فکری- عملی به دست آمده از متن اسلام.

«الحیاة» عرضه کننده یک نظام مکتبی و یک جریان پیوسته است که باب‌ها و فصل‌های آن یکسر، یک پیکره واحد فکری و عملی را ارائه می‌کند و یک جهان نگری فراگیر را در پیش دیده‌ها می‌نهد.

کتاب با سرآغازی بر ترجمه فارسی و سپس مقدمه‌ای آغاز می‌شود. و مشتمل بر ابوابی چند است و در هر باب فصولی گنجانده شده است. کتاب سرشار است از موضوعات متنوع و گوناگون که از آیات شریفه قرآن و احادیث معصومان- علیهم‌السّلام- فراهم آمده است.

در پایان هر بخش مطلبی با عنوان «نگاهی به سراسر باب» به چشم می‌خورد که مقصود اینست: اندیشه ای که مواد هر باب به دست می‌دهد، با خواننده در میان نهاده شود.

لینک کوتاه مطلب : https://fekrat.net/?p=6095