آب و آتش | فکرت

«شأن زن در وضع مدرن» یا «ایرانیزاسیون سادیسم»؟
۱۳ - دی - ۱۳۹۹
«شأن زن در وضع مدرن» یا «ایرانیزاسیون سادیسم»؟

فیلم سینمایی آب و آتش (1379) مجموعه‌ای از شذوذات و در زمان خود مورد انتقادهای شدید بوده است. خصوصا از این‌جهت که با وضع عمومی و اجتماعی جامعه ایرانی حتی جامعه امروز، تناسب ندارد و از پرده‌دری و بی‌پروایی کناره ...