آداب و رسوم

روانشناسی فرهنگ و مبانی شاکله‌های کار فرهنگی
۱۵ - دی - ۱۳۹۹
روانشناسی فرهنگ و مبانی شاکله‌های کار فرهنگی

  پیش‌فرض‌ها همان‌طور که ماهی نمی‌تواند بدون آب زیست کند، انسان به فرهنگ نیاز دارد. مفهوم "فرهنگ" در کشور ما، با توجه به ارزش و اهمیت حیاتی آن اصطلاحی غیرواضح و مبهم مانده است. به‌تبع آن نیز تعریف مشخص و واضحی از ...