آزمایش | فکرت

چگونه با کووید-۱۹ مبارزه (ن‍)‍کنیم!
۲۲ - مهر - ۱۳۹۹
چگونه با کووید-۱۹ مبارزه (ن‍)‍کنیم!

مقدمه مترجم این مقاله حاوی نکات مهمی است. اول اینکه یادآوری می‌کند در مهار کرونا یا بیماری‌های همه‌گیر، تنها نکات پزشکی مطرح نیست بلکه فناوری‌ها و حساب احتمالات می‌تواند ترس‌ها را به معقول و نامعقول تقسیم کند تا بر نگرانی‌ها ...