آسایاس | فکرت

هالیوود علیه کاسترویس
۱۳ - مرداد - ۱۳۹۹
هالیوود علیه کاسترویس

در آخرین روزهای سال ۱۹۵۸ انقلابیون خشمگین کوبا موفق به غلبه بر نیروهای وفادار فولخنثیو باتیستا ثالدیوار، دیکتاتور کوبا می‌شوند. در شب سال نو ۱۹۵۹ فیدل کاسترو، چه‌گوارا، رائول کاسترو و کامیلو سینفوئگوس وارد هاوانا می‌شوند تا بیخ گوش آمریکا ...