آسایاس

هالیوود علیه کاسترویس
3 - آگوست - 2020
هالیوود علیه کاسترویس

در آخرین روزهای سال ۱۹۵۸ انقلابیون خشمگین کوبا موفق به غلبه بر نیروهای وفادار فولخنثیو باتیستا ثالدیوار، دیکتاتور کوبا می‌شوند. در شب سال نو ۱۹۵۹ فیدل کاسترو، چه‌گوارا، رائول کاسترو و کامیلو سینفوئگوس وارد هاوانا می‌شوند تا بیخ گوش آمریکا ...