آسیب­ شناسی | فکرت

آسیب‌‌شناسی رویکرد تبلیغاتی در فعالیت‌‌های فرهنگی پس از انقلاب
۱۷ - خرداد - ۱۴۰۱
آسیب‌‌شناسی رویکرد تبلیغاتی در فعالیت‌‌های فرهنگی پس از انقلاب

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛‌ فرهنگ از مهمترین ارکان هویت‌بخش حیات یک جامعه اسلامی به شمار می‌‌رود آن‌سان که تعیین مرگ‌وزندگی یک جامعه دینی و سقوط و عروج آن در اتحاد یا انقطاع از هویت فرهنگی معنا می‌‌شود. امام خمینی ...

نظام‌واره معرفتی «هویت زن در اسلام و غرب»
۲۸ - تیر - ۱۴۰۰
هویت زن در اسلام و غرب (بخش چهارم)
نظام‌واره معرفتی «هویت زن در اسلام و غرب»

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛ شناخت شخصیت زن از دیدگاه اسلام از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، این مسئله به‌ویژه در عصر حاضر، انبوهی از مسائل و شبهات در موضوع منزلت و حقوق زن در اسلام و در مقایسه با غرب ...

اقتراح وزرا
۶ - مرداد - ۱۳۹۹
اقتراح وزرا

بهترین صاحب‌نظر درباره مصائب و پیچیدگی‌های دریانوردی را بلاشک باید ناخدای کشتی دانست. فردی که به واسطه مسئولیت خطیر سکان‌داری عرشه کشتی، به نقشه راه و موانع رسیدن به آن آگاهی عینی دارد. اقتراح پیش­رو شامل نظر کشتی‌بانان سابق کشتی ...