آشوب

فتنه و استراتژی سکوت: فهمی انتقادی از تحوّلات اخیر
6 - مهر - 1401
فتنه و استراتژی سکوت: فهمی انتقادی از تحوّلات اخیر

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛ آنچه در روزهای پیشین گذشت، حوادثی تلخ بود که درس های بسیار دارد. حوادثی که از اتفاقی در مقرّ پلیس آغاز شد و به‌صورت تدریجی تبدیل به موجی سهمگین از اعتراضات اجتماعی و آشوب و ...

اینجا برای سیاهان، هوا کم است
11 - خرداد - 1399
اینجا برای سیاهان، هوا کم است

با گذشت چند روز از قتل جرج فلوید، شهروند آفریقایی‌تبار آمریکا به دست پلیس مینیاپولیس، ایالت‌ها و مناطق مختلف این کشور صحنه تظاهرات مردمی در اعتراض به رفتار نژادپرستانه پلیس این کشور است؛ حال اعتراضات خیابانی در آمریکا به جلوی ...