آشوب | فکرت

اینجا برای سیاهان، هوا کم است
۱۱ - خرداد - ۱۳۹۹
اینجا برای سیاهان، هوا کم است

با گذشت چند روز از قتل جرج فلوید، شهروند آفریقایی‌تبار آمریکا به دست پلیس مینیاپولیس، ایالت‌ها و مناطق مختلف این کشور صحنه تظاهرات مردمی در اعتراض به رفتار نژادپرستانه پلیس این کشور است؛ حال اعتراضات خیابانی در آمریکا به جلوی ...