آفرین قائمی

فجر فرصت‌ها
13 - بهمن - 1401
فجر فرصت‌ها

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛ هر حرکت و تحولی به ناچار مبتنی بر یکسری بینش‌‌ها و نگرش‌‌ها و گرایش‌‌ها است که سمت و سوی آن را به هدفی معین و مشخص تعیین می‌‌کند، در این مسیر به ناچار دارای یک ...

عقلانیت زیر تیغ لیبرالیسم
23 - آذر - 1401
عقلانیت زیر تیغ لیبرالیسم

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛ انسان برای اوج‌‌گیری و تکامل نیازمند سلامت هر دو بال خویش است؛ و بال پرواز او، یکی علم، تخصص و مهارت و دیگری تعهد ایمانی و مسئولیت‌‌پذیری است، هیچ‌‌یک بدون دیگری کارآیی نخواهد داشت. معارف دینی ...

حجاب فطری: فراجنسیتی، فراملیتی، فرادینی
14 - آبان - 1401
حجاب فطری: فراجنسیتی، فراملیتی، فرادینی

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛ حیاء به معنی شرم و آزرم از آشکارشدن عیوب و زشتی‌‌ها و قبائح و عفاف به معنی دست‌‌کشیدن از اموری که سبب وهن انسان شده و به لحاظی برای بشر عیب و زشتی و نقص ...

عناصر زیست اخلاقی امام حسین(ع) در طول زندگی
28 - شهریور - 1401
عناصر زیست اخلاقی امام حسین(ع) در طول زندگی

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛ زیست اخلاقی و تربیت مبتنی بر مؤلفه‌ها و عناصری است، که سنگ‌‌بنای آن مجموعۀ جهان‌‌بینی هر مکتب و هر فرد است. نگرش انسان به خودش، مبدأ و معادش، زندگانی و مرگش، تمتعات دنیوی در مقابل ...

آیا مراسمات عاشورایی، آثار تربیتی منفی برای کودکان دارد؟
24 - مرداد - 1401
آیا مراسمات عاشورایی، آثار تربیتی منفی برای کودکان دارد؟

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛ واژه فرهنگ و هم‌‌چنین معادل لاتین آن «culture»، به معنای خواباندن شاخۀ گیاه در زمین برای رشد و پخش شدن آن است. فرهنگ مصطلح دارای مصادیق و جَلَوات مختلفی از جمله: آثار معماری، هنری، علمی ...

بررسی فعل الهی: معجزه و قوانین طبیعت
13 - تیر - 1401
از منظر آیات و روایات بررسی شد؛
بررسی فعل الهی: معجزه و قوانین طبیعت

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛ فعالیت و خالقیت و بالتبع ربوبیت الهی برای عالم هستی، ابعاد مختلفی دارد. یک بُعد آن تکوینی است که قوانین علّی- معلولی حاکم بر آن نظم پیچیده هستی را رقم زده است(هدایت و عدالت تکوینی). ...

نقش نظام آموزشی و تربیتی در ساختار نظام اسلامی
6 - تیر - 1401
ترسیم نظام آموزشی و تربیتی انقلاب اسلامی ناظر به این پرسش:
نقش نظام آموزشی و تربیتی در ساختار نظام اسلامی

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛ کشور ما دارای پیشینه و فرهنگی بیش از شش هزار ساله است. تمام این تاریخ و فرهنگ ملی حائز اهمیت است، هر مرحله و گذار آن- مثبت یا منفی ارزیابی بشوند- بخشی از هویت ملی ...

نسبت ایمان و عقل در اندیشه اسلامی (بخش دوم)
27 - اردیبهشت - 1401
براساس متون دینی بررسی شد؛
نسبت ایمان و عقل در اندیشه اسلامی (بخش دوم)

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛‌ پرسش از مبدأ، معاد و راهي که سعادت ابدي انسان را تأمين نموده و جزئيات آن را آشکار سازد، يعني وحي، پرسش‌‌هايي هستند که به تعبير حکيم سبزواري، اگر انسان از آنها بگريزد، آنها از ...

نسبت ایمان و عقل در اندیشه اسلامی (بخش اول)
21 - اردیبهشت - 1401
براساس قرآن، روایات و علوم تجربی بررسی شد؛
نسبت ایمان و عقل در اندیشه اسلامی (بخش اول)

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛‌ نسبت عقل و ایمان، از منظرهای مختلف در کلام جدید، فلسفه دین، فلسفه‌ علوم اجتماعی و فلسفه‌ علم مطرح می‌گردد. از آیات قرآنی و روایات اسلامی به خوبی بر می‌آید که در اسلام اهمیت بسیاری ...

بررسی انتقادی نظریۀ تجربه دینی ـ نبوی
29 - فروردین - 1401
با نگاهی بر دیدگاه‌های عبدالکریم سروش؛
بررسی انتقادی نظریۀ تجربه دینی ـ نبوی

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛ در دنیای غرب به جهات عدیده عرصه بر کلیسا و تدیّن به مسیحیت تنگ آمد. تهاجم همه‌جانبه پوزیتویست‌های منطقی بر دین و مفاد آن از یک سو، متلاشی‌شدن کلیسا از درون توسط مارتین لوتر و ...