آوینی | فکرت

قافله عشق در سفر تاریخ
۱۷ - شهریور - ۱۳۹۹
قافله عشق در سفر تاریخ

شهید مطهری عاشورا را عقلانی تفسیر می‌کند، حتی به‌دلیل طرح «حماسه حسینی» و‌ به‌دلیل مبارزه با تحریفات با برخی احساسات هم مقابله می‌کند. سیدمهدی شجاعی عاشورا را با روشی فاخر و معتدل به‌صورت لطیف و احساسی و در قالب روضه ...