آیت الله بروجردی

استمرار سنت فقهی_ولائی آیت الله بروجردی در تراز ملی جمهوری اسلامی
25 - بهمن - 1399
استمرار سنت فقهی_ولائی آیت الله بروجردی در تراز ملی جمهوری اسلامی

به تازگی یادداشتی درباره سیره مرحوم آیت الله بروجردی (ره){1} در یکی از گروه‌های مجازی مشاهده کردم و از جهاتی، تحلیل این یادداشت برای من اهمیت پیدا کرد. یک جهت آن اشاره‌ای است به بخشی از سنت فقهی آیت الله ...