آیت الله سبحانی

اعتقاد به توحید منافاتی با نظام علی و معلولی در عالم ندارد
26 - اسفند - 1398
اعتقاد به توحید منافاتی با نظام علی و معلولی در عالم ندارد

محمد محمدرضایی، استاد تمام دانشگاه تهران درباره نقش معنویت در در درمان بیماری‌ها به خبرنگار مهر گفت: کسانی که اعتقاد به خداوند دارند و توحید را قبول کردند و معتقدند خدایی یگانه که خالق همه آسمان‌ها و زمین است، وجود ...