آینده نگری | فکرت

آینده نگری یعنی فهم قانون حاکم بر زمین
۱۵ - فروردین - ۱۴۰۰
آینده نگری یعنی فهم قانون حاکم بر زمین

اول مارچ به عنوان «روز جهانی آینده» نامگذاری شده است. به این مناسبت چند سالی است که فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران با گرامیداشت این روز، موضوعاتی را که با آینده کشور و جهان کنونی مرتبط است برمی گزیند و ...