ابراهیم فیاض

کرونا، ورزیدگی و نظم نوین اجتماعی جامعه ایران
28 - فروردین - 1399
کرونا، ورزیدگی و نظم نوین اجتماعی جامعه ایران

کرونا تقریباً تمام دنیا را درگیر خود کرده است. پدیده‌ای که ساحات مختلفی از بهداشت و سلامت تا اقتصاد و سیاست را تحت تأثیر قرار داده است. جامعه‌شناسی فاجعه و فهم دقیق وضع کرونایی به داشتن تصویر واقع‌گرایانه‌تری از جهان ...