ابن تیمیه | فکرت

درآمدی بر پیدایش مکتب سلفیه
۳۰ - آذر - ۱۴۰۰
درسگفتار جریان‌شناسی سلفی‌گری (جلسه دوم)
درآمدی بر پیدایش مکتب سلفیه

سَلَفیّه یا سَلَفی‌گَری اندیشه و جریانی اجتماعی و مذهبی میان اهل سنت است که راه‌حل مشکلات مسلمانان را پیروی از شیوه سَلَف (مسلمانان متقدم) می‌داند. سلفی‌گری همواره یکی از مسائل مهم و بحث برانگیز در مسیر تفکر اسلامی بوده است ...