اتفاق | فکرت

برای ترویج علم به دنبال زبان جدیدی هستیم
۲۱ - آبان - ۱۳۹۹
برای ترویج علم به دنبال زبان جدیدی هستیم

سیاوش صفاریان‌پور به‌عنوان یکی از نفرات اصلی برنامه‌‌‌سازی تلویزیون در حوزه علم است. او بعد از ساخت و حضور در برنامه‌های مختلف و در جایگاه‌های متفاوت این شب‌ها در رادیوجوان «رادیوم» را اجرا می‌کند. به گفته صفاریان‌پور، این برنامه به ...