احسان

زیبایی‌های اخلاقی در مکتب امام حسن مجتبی(ع)
27 - مهر - 1399
زیبایی‌های اخلاقی در مکتب امام حسن مجتبی(ع)

معصومان(ع) اسوه حسنه الهی برای هر انسانی هستند که می‌خواهد فلسفه و سبک زندگی خویش را براساس آموزه‌های اسلام سامان دهد و کمالات الهی را در همین دنیا در خویش تحقق بخشیده و سعادت دو سرا را به دست آورد. ...