احمد شاکرنژاد | فکرت

ادبیات داستانی انقلاب اسلامی؛ مولود اندیشه یا واقعه؟
۴ - خرداد - ۱۴۰۱
بررسی اندیشه‌های فکری ـ فلسفی در خلق آثار ادبی
ادبیات داستانی انقلاب اسلامی؛ مولود اندیشه یا واقعه؟

پیش‌زمینه آفرینش یک اثر ادبی، مبانی نظری و اندیشه‌های فکری و فلسفی هستند. ناظر به این مسئله این سوال پیدا می‌شود که «آیا آثار ادبیات داستانی که پس از انقلاب اسلامی نگاشته‌ شده‌اند ریشه در مبانی نظری و حکمی اسلامی ...

معنویت‌گرایی جدید: مؤلفه‌های مفهومی، لوازم اعتقادی و نشانه‌های گفتمانی
۲۰ - اردیبهشت - ۱۴۰۱
معرفی کتاب به قلم دکتر احمد شاکرنژاد؛
معنویت‌گرایی جدید: مؤلفه‌های مفهومی، لوازم اعتقادی و نشانه‌های گفتمانی

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛‌ کتاب «معنویت‌گرایی جدید: مؤلفه‌های مفهومی، لوازم اعتقادی و نشانه‌های گفتمانی» نوشته آقای احمد شاکرنژاد است و سال ۱۳۹۷ توسط انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در 392 صفحه به چاپ رسیده است. معنویت‌گرایی برخاسته از نیاز ...