اختلاف تكوينى

زن در نظام آفرینش از منظر آیت‌الله مصباح یزدی
15 - دی - 1399
زن در نظام آفرینش از منظر آیت‌الله مصباح یزدی

ابتنای حقوق انسانی بر فطرت آدمی برای اینکه بتوانیم دربارهء حقوق نیمی از افراد جامعه بشری‏ قضاوت صحیحی بکنیم باید موقعیت طبیعی و اجتماعی آنان را درنظر بگیریم و ببینیم که دست طبیعت و فطرت(یا به تعبیر دینی، دست قدرت و ...