ادبیات فمینیستی | فکرت

رویکرد فمینیسم در آثار ادبی زنان: بخش دوم
۲۴ - خرداد - ۱۴۰۰
رویکرد فمینیسم در آثار ادبی زنان: بخش دوم

ادبیات فمینیستی در ایران اما در ایران، ادبیات فمینیستی و شکل‌­گیری ادبیات داستانی همزمان با وقایع و اتفاقاتی است که در تغییر چهره سیاسی و اجتماعی جامعه ایران و گذار از یک جامعه سنتی به یک جامعه مدرن نقش عمده‌­ای داشته ...

رویکرد فمینیسم در آثار ادبی زنان: بخش اول
۱۹ - خرداد - ۱۴۰۰
رویکرد فمینیسم در آثار ادبی زنان: بخش اول

جایگاه زن در ادبیات فمینیستی را می‌­توان از دو جنبه جایگاه زن در خلق آثار هنری و جایگاه زن به عنوان سوژه اثر هنری مورد بررسی قرار داد. فمینیست­‌ها با وجود تکثر در دیدگاه­‌هایشان، فرضیه­‌های مشترکی در زمینه ادبیات فمینیستی ...