اراده الهی

 کرونا و نقش خدا در حیات بشر
14 - جولای - 2020
 کرونا و نقش خدا در حیات بشر

بشر در کنار نعمت‌ها و لذت‌ها، سختی‌ها ومصیبت‌هایی هم دیده و خواهد دید کرونا نه اولین و نه آخرین و نه سخت‌ترین ونه بدترین آنهاست البته در دوران حیات بشر امروز به جهت سرعت درشیوع وگستردگی و دست نیافتن بشر ...