اردشیر زاهدی

شو تبلیغاتی بی بی سی یا توبه اردشیر زاهدی؟!
۱۳ - اردیبهشت - ۱۳۹۹
شو تبلیغاتی بی بی سی یا توبه اردشیر زاهدی؟!

مصاحبه اخیر اردشیر زاهدی با شبکه تلویزیون بی بی سی فارسی واکنش های فراوانی را به دنبال داشت. اعتراف های او نسبت به پیشرفت های جمهوری اسلامی ایران، اپوزیسیون خارج نشین را عصبانی و طرفداران داخلی نظام را خوشحال کرد. ...