استراتژی

استراتژی امید
11 - مارس - 2023
استراتژی امید

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛ باور به مهدویت، بی‌تردید باوری هویت‌آفرین و آرمان‌زاست و به این طریق اُمید افزا؛ از مهم‌ترین وظایف ما در عصر غیبت، بسط و تعمیق چنین باوری در جامعه است؛ آن هم خاصه در زمانه‌ای که ...

نقش اینترنت آمریکایی در تهدیدات سایبری و استراتژی امنیت
2 - آگوست - 2020
نقش اینترنت آمریکایی در تهدیدات سایبری و استراتژی امنیت

از زمانی که استفاده از فضای مجازی و اینترنت در برنامه روزانه انسان‌ها قرارگرفت، هجوم فرهنگی-سیاسی به جمهوری اسلامی از این عرصه نیز آغاز شد. به خصوص پس از شکل‌گیری شبکه‌های اجتماعی و تبدیل‌شدن آن به لازمه زندگی مردم، این ...