استقلال

نقدی بر فیلم «شب اول هیجده سالگی»
5 - بهمن - 1399
نقدی بر فیلم «شب اول هیجده سالگی»

زمانی که یک دختر به سن 14 سالگی نزدیک می‌شود، آرام آرام سوالاتی در ذهنش رژه می‌روند و اندیشه‌اش را مخدوش می‌کنند که به اندازه دو یا سه سال، ذهن درگیر سوالاتی می‌شود که در صورت عدم پاسخ به آنها ...

شبکه ملی اطلاعات نیازحیاتی و قربانی غفلت مسئولان
7 - مهر - 1399
شبکه ملی اطلاعات نیازحیاتی و قربانی غفلت مسئولان

طی هفته‌های اخیر کلیدواژه «شبکه ملی اطلاعات» پیرو تذکر و تلنگر رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای هیئت دولت، بارها شنیده و خوانده شده است. نکته‌ای که ضرورت تحقق آن سبب شده بود در اواخر سال ۱۳۸۴ بحث آن ...

جدایی یک دولت از ملت
30 - مرداد - 1399
جدایی یک دولت از ملت

عملکرد مصدق چگونه باعث دلسردی و ریزش هواداران و حامیان سیاسی وی شد غبارها که فرو‌نشست، شهر همان بود که بود؛ کمی گرد‌‌‌ و‌‌ خاک شده بود و عده قلیلی کشته، خورشید به همان ساعت روزانه خود غروب می‌کرد و محو ...

دستیابی به استقلال فرهنگی، راهبرد فرهنگی امام خمینی(ره) در عدم وابستگی فکری و ارزشی به کشورهای بیگانه
12 - خرداد - 1399
دستیابی به استقلال فرهنگی، راهبرد فرهنگی امام خمینی(ره) در عدم وابستگی فکری و ارزشی به کشورهای بیگانه

مقدمه حفظ فرهنگ و ارزش‌های جامعه از تهاجم فرهنگ بیگانه و به‌تعبیر دیگر، استقلال فرهنگی عبارت است از: عدم وابستگی فکری و ارزشی به کشورهای بیگانه، به ترتیبی که کشور بتواند با افکار و تمایلات و خصیصه‌های فکری خود زندگی کند.[1] ...