اسفار اربعه

ملاصدرا فلسفه سیاسی دارد
22 - آبان - 1399
ملاصدرا فلسفه سیاسی دارد

جای بسی خرسندی است که جناب استاد خسروپناه در گفت‌وگوی مختصر خود که در صفحه اندیشه روزنامه «فرهیختگان» به زیور طبع آراسته شده به نقد کتاب فلسفه سیاسی صدرالمتألهین پرداخته است. در طی سه چهار سال اخیر که از چاپ ...

حکمت متعالیه و فلسفه اجتماعی
14 - مهر - 1399
حکمت متعالیه و فلسفه اجتماعی

با فرضِ اصلِ امکان چیزی به نام «حکمت اجتماعیِ متعالیه»، این پرسش پدید می‌آید که روشِ مواجهه با متون صدرا و استحصال و استخراج فلسفه اجتماعی از دلِ آن، چگونه باید باشد. خود این پرسش، یک problem و مساله اساسی ...