اسمای الهی

تولد دوباره انسان در اثر بهره‌مندی از حکمت
27 - مرداد - 1399
تولد دوباره انسان در اثر بهره‌مندی از حکمت

کنگره امسال ملاصدرا به حکمت هنر و هنر در حکمت متعالیه اختصاص دارد که موضوع بسیار مهمی است. یکی از راه‌های شناخت خداوند که در قرآن و در حکمت متعالیه تأکید شده است، شناخت خداوند از راه زیبایی است. مطمئن‌ترین ...