اصناف | فکرت

«تعارض منافع» ریشه نابرابری‌ها است!
۵ - شهریور - ۱۳۹۹
«تعارض منافع» ریشه نابرابری‌ها است!

رهبر انقلاب در پیامشان برای افتتاحیه‌ی مجلس یازدهم به یکی از مهم‌ترین چالش‌های چند دهه‌ی اخیر در کشور اشاره کردند که آن مسئله‌ی «عدالت» است و از اینکه در این مسئله‌ به آن توفیقی که باید می‌رسیدیم دست پیدا نکردیم ...