اعتراض | فکرت

تحلیل اعتراضات شهریور ۱۴۰۱ از زبان جامعه‌شناسان ایران
۱۱ - مهر - ۱۴۰۱
تبیین جامعه شناسانه ناآرامی‌های اخیر؛
تحلیل اعتراضات شهریور ۱۴۰۱ از زبان جامعه‌شناسان ایران

با اعلام خبر فوت مهسا امینی بعد از فراخوانی در گشت ارشاد، اعتراضات گسترده در نقاط مختلف کشور شکل گرفته و در بسیاری از نقاط به اغتشاش و درگیری کشیده شده است. اما منشأ این اعتراضات، عوامل گسترش ناگهانی آن ...

نقش بی‌عدالتی در بی‌ثباتی حکومت‌ها از دیدگاه امام علی(ع)-بخش اول
۱۲ - اسفند - ۱۳۹۹
نقش بی‌عدالتی در بی‌ثباتی حکومت‌ها از دیدگاه امام علی(ع)-بخش اول

در نوشتار حاضر نویسنده با مراجعه به سخنان و سیره عملی امام علی(ع) دیدگاه‌های آن حضرت را درباره مقوله بی‌عدالتی و ظلم و نقش این دو منکر بزرگ در بی‌ثباتی و فروپاشی حکومت‌ها بررسی کرده است. نخستین بخش از این ...