الگوسازی | فکرت

راهپیمایی اربعین و بازنمایی پیام انقلاب اسلامی در گام دوم(بخش دوم)
۲۰ - شهریور - ۱۴۰۰
راهپیمایی اربعین و بازنمایی پیام انقلاب اسلامی در گام دوم(بخش دوم)

اربعین در جایگاه یک رسانه فراگیر شیعی به صورت محتوایی و کالبدی دارای ظرفیت­‌ها و قابلیت‌­های فوق العاده‌­ای در تبیین و ترویج گفتمان انقلاب اسلامی در آینده جهان اسلام است. بازگویی صدای ظلم ستیزی، معنویت گرایی، عقلانیت و عدالت خواهی ...