الگوی حکمرانی

عدالت‌خواهی به سبک امیرالمؤمنین(ع)
20 - اسفند - 1399
عدالت‌خواهی به سبک امیرالمؤمنین(ع)

رهبر انقلاب درباره عملکرد جمهوری اسلامی درباره‌ی عدالت فرمودند: «در مورد عدالت ما عقب‌مانده هستیم... در دهه‌ی پیشرفت و عدالت بایستی هم در پیشرفت موفّق می‌شدیم، هم در عدالت؛ در پیشرفت به معنای واقعی کلمه موفّق شدیم، [امّا] در زمینه‌ی ...