امامت | فکرت

صعود معنوی انسان در زیارت عاشورا
۲۱ - شهریور - ۱۴۰۰
صعود معنوی انسان در زیارت عاشورا

انسان هنوز هم که هنوز است، موجودی ناشناخته است. ابعاد مختلف وجودی، شناخت انسان را سخت نموده است. ساحت‌های وجودی انسان در یک تقسیم کلی به دو قسمت مادی (جسم و بدن) و غیرمادی (معنوی) تقسیم می‌شود. اینکه انسان دارای ...

امامت سیاسی با غصب حکومت نفی نمی‌شود
۲۸ - آبان - ۱۳۹۹
امامت سیاسی با غصب حکومت نفی نمی‌شود

آقای دکتر سیدمصطفی محقق‌داماد با طرح بحث جدایی خلافت از امامت، امامت به‌ معنای مدیریت و سرپرستی سیاسی را در چارچوب مفهوم خلافت تصور می‌کند و بر این عقیده است که چون خلافت امری غیرقدسی است، از امامت تفکیک‌پذیر است ...

راه‌های مشترک اثبات امامت شیعی در میان اهل سنت و اهل تشیع
۶ - آبان - ۱۳۹۹
راه‌های مشترک اثبات امامت شیعی در میان اهل سنت و اهل تشیع

حسن عبدی پور پژوهشگر پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در یادداشتی به طرق مشترک اثبات امامت شیعی در میان اهل سنت و اهل تشیع پرداخته که مشروح کامل این جستار در پی می‌آید.   اکنون جهان در ...

خلافت هم مثل امامت تقدس دارد و نباید این دو را تفکیک کرد
۵ - آبان - ۱۳۹۹
خلافت هم مثل امامت تقدس دارد و نباید این دو را تفکیک کرد

متن زیر با عنوان نقدی بر دیدگاه تفکیک امامت و خلافت در قداست، نوشتاری از حجت الاسلام والمسلمین حسین عشاقی عضو هیأت علمی گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی است که در ادامه می‌آید: اخیراً در فضای مجازی نکاتی در ...