امت اسلامی

نسبت هویت ملی و دینی با تحقق امت اسلامی
۲۴ - اردیبهشت - ۱۴۰۱
گفتگوی فکرت با دکتر سیدجواد میری؛
نسبت هویت ملی و دینی با تحقق امت اسلامی

هویت ملی به تاریخ، فرهنگ و تمدن یک ملت ارتباط دارد و در طول زمان دستخوش تغییرات فراوانی بوده است. روند تحولات راجع به هویت ملی بعد از ورود اسلام به ایران نیز وجود داشته است. امروز در دوران معاصر ...

دیده بان اندیشه |‌ «اصالتِ امت؛ در دایره وحدت»
۲۴ - اردیبهشت - ۱۴۰۱
شماره سی‌ونهم منتشر شد:
دیده بان اندیشه |‌ «اصالتِ امت؛ در دایره وحدت»

شماره جدید نشریه دیده‌بان اندیشه با موضوع «اصالتِ امت؛ در دایره وحدت» به همت موسسه فرهنگی ـ رسانه‌ای شناخت منتشر شد. سرخط‌های این شماره عبارتند از: گزارشی از مهمترین محورهای مطرح‌شده در باب وحدت امت اسلامی؛ مفهوم‌شناسی و نسبت‌سنجی ملت و ...

نسبت هویت ملی و دینی با تحقق امت اسلامی
۱۷ - اردیبهشت - ۱۴۰۱
گفتگوی فکرت با دکتر سیدجواد میری؛
نسبت هویت ملی و دینی با تحقق امت اسلامی

هویت ملی به تاریخ، فرهنگ و تمدن یک ملت ارتباط دارد و در طول زمان دستخوش تغییرات فراوانی بوده است. روند تحولات راجع به هویت ملی بعد از ورود اسلام به ایران نیز وجود داشته است. امروز در دوران معاصر ...