امدادگری فرهنگی

گونه‌شناسی کنشگری طلاب در شبکه‌های اجتماعی
۵ - مهر - ۱۳۹۹
گونه‌شناسی کنشگری طلاب در شبکه‌های اجتماعی

در ابتدای این جلسه آقای دکتر سیدمحمد کاظمی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، نتایج پروژه تحقیقاتی خود که نزدیک دو سال بر آن متمرکز بودند را ارائه کردند. ایشان ضمن اشاره کوتاهی به روند شکل‌گیری این پروژه ...