انفال | فکرت

امضاهای طلایی پای انفال
۱۲ - آبان - ۱۳۹۹
امضاهای طلایی پای انفال

مکرراً شنیده‌ایم که نظام اقتصادی اسلامی، نظامی است که نه همچون نظام سرمایه‌داری و نه همچون نظام سوسیالیستی است. گفته شده است که نظام اسلامی نظیر نظام سرمایه‌داری نیست که افراد می‌توانند بدون هیچ محدودیتی، ثروت‌اندوزی كنند و از طریق ...