انفعال | فکرت

ترسوها علیه عقلانیت و منافع ملی
۲۶ - مهر - ۱۳۹۹
ترسوها علیه عقلانیت و منافع ملی

نگاهی دقیق و جامع‌تر از توجه به یک سخنرانی، نشان می‌دهد که آنچه رهبری در این سال‌ها تلاش کرده‌اند با کمک گرفتن از علم، تجربه، منطق و... درخصوص نسبت ما با قدرت‌های جهانی به‌ویژه ایالات متحده بیان کنند، یک مجموعه ...