اهل بیت

توسل به اهل بیت (ع)
۱۴ - آبان - ۱۳۹۹
توسل به اهل بیت (ع)

 مفهوم توسل واژه توسل از ریشه «وسیله» گرفته شده است و در اصطلاح دینی، به هر چیزی که موجب نزدیک شدن انسان و ارتباط او با خدا از روی میل و علاقه‌ می‌شود، توسل گویند. (المیزان،‌ علامه‌طباطبائی، ج 5 ص 536) وسیله‌های ...

جریان شناسی دو قوم منتظر(شماره ۶)
۴ - شهریور - ۱۳۹۹
جریان شناسی دو قوم منتظر(شماره ۶)

برای همه‌ی ما از بچگی این سوال مطرح بوده که مگر کوفیان هزاران نامه برای امام حسین(ع) ننوشته و از ایشان دعوت نکردند تا به نزد آنها رفته و رهبری شان را به عهده بگیرد؟ پس چرا همین مردم هم ...