اکثریت | فکرت

سازش‌های بدتر از جنگ و موضع منفعلانه مقابل سیاست تنازعی
۸ - آبان - ۱۳۹۹
سازش‌های بدتر از جنگ و موضع منفعلانه مقابل سیاست تنازعی

رئیس‌جمهور اخیرا در جلسه هیأت ‌دولت با اشاره به مساله صلح امام حسن(ع) گفت: «وقتی برخی از اصحاب امام‌حسن(ع) آمدند و با زبان معترضانه گفتند که چرا صلح کردید، چرا در برابر طرف مقابل، شما پیمان را امضا کردید، حضرت ...