بازار

نقد روش و معرفت‌شناسی در اقتصاد شناختی (بخش سوم)
20 - آگوست - 2020
نقد روش و معرفت‌شناسی در اقتصاد شناختی (بخش سوم)

با عنایت به پیشرفت‌های علوم شناختی از یک سو و کشانده شدن موضوعات و مسایل اقتصادی به آزمایشگاه‌ها و پژوهش‌های تجربی از سوی دیگر، اقتصاد شناختی با گرایش تحلیلی، در حال تبدیل شدن به یک جریان اصلی در اقتصاد است ...

درب باغِ سبز خصوصی‌سازی در اصلاحات آموزشی
9 - آگوست - 2020
درب باغِ سبز خصوصی‌سازی در اصلاحات آموزشی

سیاست خصوصی­‌سازی آموزش و پرورش اگرچه نه صراحتاً اما در دولت­‌های مختلف با زبان­‌ها و نام­‌های متفاوت و با شدت و حدت متفاوت در دستورکار قرار گرفته است. گاهی با نام حمایت از مدارس غیردولتی، گاهی با نام واگذاری درصدی ...