بازخوانی حکومت | فکرت

نقد روش شناسی دکتر فیرحی
۵ - آبان - ۱۳۹۹
نقد روش شناسی دکتر فیرحی

و توسل به پیامبر گرامی و اهل بیت اطهار علیهم السلام بحثمان را درباره شخصیت کسی که تا اندازه‌ای توانست افرادی را به خودش جذب کند و سابقه پژوهشی و سابقه گفتمانی، گفتمان سازی، سابقه شبکه سازی فکری را عهده ...