بحران اقتصادی

انسان مرگ‌آگاه‌تر می‌شود
21 - ژوئن - 2020
انسان مرگ‌آگاه‌تر می‌شود

شیوع عالم‌گیر کرونا ویروس، تاثیراتی جدی بر وجوه مختلفی از زندگی بشر داشته است و گفته می‌شود عرصه‌های مختلفی از زندگی دوران پساکرونا تفاوت‌های چشمگیری با دوران قبل از آن خواهد داشت، برای شناخت بهتر این تفاوت‌ها به گفت‌وگو با ...