بحران معنا | فکرت

نشست کرونا و بحران معنا
۱۶ - مرداد - ۱۳۹۹
نشست کرونا و بحران معنا

نشست علمی کرونا و بحران معنا به همت قطب فلسفه دین اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و گروه کلام و فلسفه دین موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) برگزار شد . در این نشست که با ارائه حجت ...