بحران کرونا

حرم ها پیوندهای تمدن ساز
29 - مرداد - 1399
حرم ها پیوندهای تمدن ساز

حرم‌های اهل‌بیت(ع) به‌عنوان تعین تمدنی فرهنگ شیعی در طول تاریخ، میانه تحولات اجتماعی حضور داشته و گاهی بسیار نقش‌آفرین بودند به‌طوری که بسیاری از وقایع تاریخی در حول سازمان اجتماعی حرم و نهاد زیارت شکل گرفته‌اند. یکی از این پدیده‌هایی ...

سقف‌معیشت بر ستون جامعه ‌شناسی
18 - تیر - 1399
سقف‌معیشت بر ستون جامعه ‌شناسی

82 جامعه‌شناس در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری سال 88- ظاهرا با گرایش‌های مختلف فکری ولی تجددگرا–بیانیه مشترکی با عنوان «پرسش‌ها و ارزیابی‌هایی درباره موقعیت اجتماعی کشور در آستانه‌ انتخابات» منتشر کردند.(1) به‌دنبال آن، دکتر محمدامین قانعی‌راد (1397–1334)، یکی از امضاکنندگان بیانیه ...