برابری جنسیتی

ستمی به‌نام «برابری جنسیتی»
22 - اسفند - 1401
ستمی به‌نام «برابری جنسیتی»

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛ موضوع قدرت و توزیع عادلانه آن میان زن و مرد، از موضوعات مهم و مناقشه‌برانگیز در عصر حاضر به‌حساب می‌آید و توجه بسیاری از نظریه‌پردازان را به‌سوی خود جلب کرده است. یکی از جنبش‌هایی که ...

آن روی سکه‌ی «برابری جنسیتی»
6 - بهمن - 1401
آن روی سکه‌ی «برابری جنسیتی»

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛ این روزها بحث از موضوع زن و خانواده بسیار دیده شده و مجموعه‌‌های علمی نیز در پاسخ به کنش‌‌های رسانه‌‌ای، نشست‌‌ها و همایش‌‌های متنوعی را با عناوین مختلف و ذیل کلیدواژه‌‌های زن، جنسیت، خانواده، حجاب ...

تفاوت اندیشه‌های فمنیسم اسلامی با نگاه اصیل اسلامی به زن(بخش اول)
18 - خرداد - 1400
تفاوت اندیشه‌های فمنیسم اسلامی با نگاه اصیل اسلامی به زن(بخش اول)

پردازش به زنان به عنوان نیمی از پیکره‌ی جامعه‌ی بشری، به اندازه‌ی شناخت و بررسی کل بشر، شایسته‌ی شناخت و بررسی است، و هرگونه تحلیل و تعمق در ابعادی وجودی زنان، به عبارتی، تحلیل حیات بشر به‌شمار می‌رود. زنان در ...