برتري نژادي

نژادپرستی در جنبش صهیونیسم و یهودیان
14 - تیر - 1399
نژادپرستی در جنبش صهیونیسم و یهودیان

یهودیان که در حقیقت پیرو دینی تحریف‌شده هستند، شدیداً ادعای برتری نژادی نسبت به سایر مردم جهان را دارند. البته این دیدگاه نژادپرستانه آن‌ها، فقط غیر یهودیان را در بر نمی‌گیرد و در میان خودشان نیز قائل به دسته‌بندی‌های ‌نژادی ...